Lịch thi- Thời khóa biểu

Ngày: 09/08/2016

LICHTHI.png

Xem tiếp 

Ngày: 23/04/2016

 Xem chi tiết

Xem tiếp 

Ngày: 22/01/2016

Xem tiếp 

Ngày: 31/12/2015

 xem chi tiết

Xem tiếp 

Ngày: 25/12/2015

 Sinh viên vào http://tkb.quangtrung.edu.vn chọn tên lớp KT học kỳ phụ xem lịch học kỳ phụ  cập nhật 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT