Thông báo của BGH và Phòng ban

Ngày: 11/04/2017

 Xem nội dung chi tiết

Xem tiếp 

Ngày: 24/11/2016

Xem tiếp 

Ngày: 09/08/2016

Untitled1111.png

Xem tiếp 

Ngày: 01/08/2016

 Hiện nay nhà trường đã hoàn tất công tác tu sửa Ký túc xá, ngày 01/08/2016 Ban quản lý Ký túc xá bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký vào ở Ký túc xá của sinh viên. 

 

Untitled65d27.png
Xem tiếp 

Ngày: 13/06/2016

 Phòng Đào tạo thông báo về việc cấp phát bằng chính tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6,7/2016 như nội dung ở dưới. Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp tải về tại đây.

Xem chi tiết thông báo tại đường link bên dưới

qtu.edu.vn/daotao/page/home.php

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT