Giới thiệu về khoa

Ngày: 31/05/2015

 Khoa Kế toán thành lập theo Quyết định số 182/QĐ - ĐHQT -TCCB ngày 13 tháng 10 năm 2010. Khoa được tách ra từ Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trước đây. Hiện tại Khoa có 17 cán bộ giảng viên, trong đó có 16 cán bộ giảng dạy và 01 thư ký khoa.

 

 

Xem tiếp 

TIN MỚI CẬP NHẬT