Thông báo từ Khoa Kế toán
Danh sách cố vấn học tập Khoa Kế toán

Ngày: 27/02/2015

Sinh viên có tên trên sẽ được giáo viên (cố vấn học tâp) giúp đỡ học tập trong suốt quá trình học tại trường cũng như dưới sự quản lý về sự chuyên tập học tập của sinh viên.
Đề nghị lớp trưởng chuyển file này hoặc thông báo cho từng sinh viên biết giáo viên cố vấn học tập của mình, sau đó SV trực tiếp liên hệ gấp với GV CVHT theo số điện thoại file đính kèm để GVCVHT gặp mặt ngay trong tuần học đầu tiên.
Lớp trưởng có thể hướng dẫn SV truy cập trang website Khoa Kế toán để biết danh sách này và các thông tin thường xuyên của Khoa

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA GV CỐ VẤN HỌC TẬP

( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT