Thông báo từ Khoa Kế toán
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp

Ngày: 04/03/2015

Tuy nhiên, SV nào có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời thì về Phòng đào tạo nhận kể từ ngày 03/03, LP 150.000đ, (LP này nộp khi nhận bằng tạm thời thì khi dự lễ tốt nghiệp nhận bằng chính sẽ không nộp nữa)

( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT