Thông báo từ Khoa Kế toán
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT NĂM HỌC 2014- 2015

Ngày: 15/04/2015

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 được duyệt, Khoa kế toánthông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2014-2015  như sau:

 1. Thời gian thực tập tốt nghiệp.

        - Đối với khóa K6.406 và K4.406V: Thời gian thực tập 10 tuần, từ ngày 02/03/2015 đến ngày 10/05/2015;
        - Đối với khóa K7.C68: Thời gian thực tập 8 tuần, từ ngày 16/03/2015 đến ngày 10/05/2015;
        - Trong thời gian thực tập sinh viên phải làm việc trực tiếp với giảng viên hướng dẫn ít nhất là 3 lần.
 

        2. Điều kiện sinh viên được làm khóa luận tốt nghiệp

 

        - Chỉ áp dụng cho sinh viên bậc đại học;
        - Có điểm TBC ≥ 7,0 (thang điểm 10) và không còn nợ học phần nào.
        - Các sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp thì phải thi tốt nghiệp cuối khóa.
 

        3. Quy trình đánh giá quá trình thực tập:

 

        - Kết thúc đợt thực tập sinh viên nộp cho GVHD một chuyên đề TTTN theo quy định trong đề cương hướng dẫn TTTN của Khoa.
- Đối với sinh viên làm khóa luận sau khi bảo vệ xong nộp 1 quyển bìa cứng nhũ vàng và nộp kèm theo1 đĩa CD gồm toàn bộ nội dung của KLTN
        - Kết quả đợt TTTN cuối cùng là thang điểm 10, gồm các nội dung:
                        + Điểm đánh giá của cơ sở thực tập chiếm 30%;
                        + Điểm đánh giá của GVHD chiếm 35%;
                        + Điểm chấm báo cáo thực tập của giảng viên được phân công chiếm 35%.
       
 
 
 
PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
 
 
 
ThS. Tô Đình Dân
 
( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT