Thông báo từ Khoa Kế toán
Danh sách SV học riêng tuần 18/5/2015

Ngày: 15/05/2015

Vì thời gian có hạn nên nhà trường sẽ tổ chức các môn học ưu tiên cho các lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp trong tháng 06/2015 trước.

Điều kiện (dự kiến) để sinh viên được dự thi tốt nghiệp là nợ không quá 03 học phần và học phần đó không phải là học phần trong các học phần thi tốt nghiệp.
Vì vậy Khoa sẽ ưu tiên tổ chức học các môn học có trong học phần thi tốt nghiệp và các môn có số lượng sinh viên nợ nhiều, để các đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Sau khi thi tốt nghiệp xong, các học phần nợ còn lại các bạn có thể trả nợ trong dịp hè.

Kế hoạch học sẽ được tổ chức trong tuần 18/05/2015, các bạn tiếp tục thường xuyên truy cập vào trang web http://khoakt.quangtrung.edu.vn/page/kt.php để biết lịch học, lịch nộp tiền, lịch thi cụ thể (Khi nào có lịch cụ thể Khoa sẽ up lên ngay)  

( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT