Thông báo từ Khoa Kế toán
KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH QUANG TRUNG VỀ TRƯỜNG QUÂN SỰ

Ngày: 17/06/2015

 LỚP K8.406:  Loại xe AC 48 - 44 , số lượng 63 sv, thời gian cụ thể như sau

- Từ trường quân sự - Đại học Quang Trung : 05h30  - 07h00 

- Từ ĐH Quang Trung - Trường Quân sự : 07h00 - 08h00

Ngày đi : 20/07/2015

Chú ý: Sinh viên phải có mặt trước 15 phút để xếp xe. 

 

( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT