Thông báo từ Khoa Kế toán
Thông báo cho sinh viên còn nợ môn (Danh sách file đính kèm)

Ngày: 27/07/2015

Sinh viên bắt đầu nộp tiền lệ phí từ 27/07 - 01/08 để nhà trường tổ chức và sắp xếp lịch học, nếu môn nào không có SV nộp tiền nhà trường sẽ hủy không tổ chức học và thi môn đó
Theo quy định mới của nhà trường SV nợ môn thì phải học lại nên SV phải đi học và có điểm giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ chỉ chiếm khoảng 50%, vì vậy SV cố gắng sắp xếp thời gian để đi học.

Những môn học không có tên trong DS này, vì lý do số lượng SV quá ít và một số điều kiện khách quan nên nhà trường sẽ có kế hoạch sau)

 

 Danh sách kèm theo:

 

 

( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT