Thông báo từ Khoa Kế toán
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP ( KHỐI LIÊN THÔNG) VÀ GVHD

Ngày: 08/09/2015

Thời gian gặp GVHD: 8h sáng thứ 7 ngày 12/09/2015:
- Phòng B103: Mẫn, Diệu, Mỹ, Hạnh
- Phòng B201: Thúy, Thùy Dung, Giang
- Phòng B203: Thanh Dung, Hân, Ngọc
- Phòng B205: Thùy Trang, Thanh Trang, Hoa

Riêng nhóm cô Ánh Hoa  và cô Diệu sẽ gặp lúc 10h00

 

 Lớp k3.406 TD

Lớp K5.406LD

 

Lớp K6.406LD

 onedrive.live.com/redir

( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT