Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO MÔN THI TỐT NGHIỆP

Ngày: 22/10/2015

 Sinh viên các lớp Liên thông tốt nghiệp năm 2015-2016 và  lớp ĐH K7.406  xem các môn thi Tốt nghiệp (file đính kèm), đối với môn điều kiện có thi hay không sẽ đợi thông báo từ Phòng Đào tạo và BGH.

( Đặng Duy Mẫn )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT