Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ BẢO VỆ KHÓA LUẬN NGÀY 15-16/1/2016

Ngày: 12/01/2016

Sinh viên nộp lệ phí bảo vệ luận văn tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 12/01-đến 11h30 15/01/2016

( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT