Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO LỊCH HỌC CHUYÊN ĐỀ

Ngày: 08/04/2016

 Sinh viên truy cập vào website http://tkb.quangtrung.edu.vn/ để xem thời khóa biểu lịch học nhé
Sau đó chọn tên lớp như sau:
Chuyên đề KT 04-2016 : đối với SV lớp K7.406, K6.406, K7.C68
Chuyên đề KT 04-2016 LT: đối với SV lớp K3.406TD, K6.406LD và K8.C68

( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT