Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO (V/v rà soát sinh viên học chuyển đổi ngành)

Ngày: 08/04/2016

 

- Căn cứ vào kế hoạch học kỳ hè của năm học 2015 - 2016 
- Căn cứ vào tình hình thực tế hồ sơ nhập học của sinh viên các lớp liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học.
Nay Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán thông báo nội dung sau:

 

- Những sinh viên hiện tại đang học các lớp Đại học liên thông Kế toán (cụ thể các lớp: C10KT, C10KTB, K4.406TD, K4.406TD Hoài Nhơn, K4.406TD Vĩnh Thạnh và T10KT) khi nộp hồ sơ nhập học ngành Đại học Kế toán mà có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng không phải ngành Kế toán thì sinh viên bắt buộc phải học chuyển đổi ngành. 
- Những sinh viên thuộc đối tượng trên đăng ký học chuyển đổi ngành và nộp bảng điểm CĐ/TC (photo không cần công chứng) cho lớp trưởng theo mẫu như file đính kèm, sau đó lớp trưởng nộp lại cho Giáo vụ Khoa Kế toán hạn cuối 10h30 sáng thứ bảy ngày 16/04/2016.
- Thời gian học chuyển đổi ngành: dự kiến từ ngày 22/05 – 26/06/2016
- Các học phần chuyển đổi và lệ phí: tùy thuộc vào bảng điểm ngành học bậc cao đẳng hoặc trung cấp của sinh viên mà Ban chủ nhiệm Khoa sẽ công bố học phần chuyển đổi và lệ phí trên website http://khoakt.quangtrung.edu.vn/page/kt.php trước ngày 07/05/2016.   
- Những sinh viên này nếu không học chuyển đổi ngành sẽ không đủ điều kiện được nhận bằng tốt nghiệp chính thức.
- Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ văn phòng Khoa Kế toán hoặc 0562.221.396 trong giờ hành chính. 
               TM. KHOA KẾ TOÁN
PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
 
   Th.S Đinh Tuyết Diệu 
( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT