Thông báo từ Khoa Kế toán
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K7.406

Ngày: 11/05/2016

   
Thời gian HĐ bắt đầu làm việc từ 7h15 ngày 13/05/2016
SV có mặt ít nhất trước 15 phút  
Nữ mặc áo dài khi tham gia Bảo vệ  
XEM CHI TIẾT DANH SÁCH VÀ PHÒNG   

 

drive.google.com/file/d/0BxVtUHeQ31djN0xrM0RjVkM2d3NEV0ZFMURYMmlGYXlYNEhV/view 

 

( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT