Thông báo từ Khoa Kế toán
Thông báo về thời gian và địa điểm gặp SV Thực tập

Ngày: 03/08/2017

 Xem chi tiết

 

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN PHÒNG THỜI GIAN
TS. Nguyễn Thị Lệ Hằng A201 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung A201 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Hồ Thị Hạnh A201 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Hà Thị Mỹ A203 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Văn Hải Ngọc A203 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Trần Kỳ Hân A203 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Nguyễn Thị Trà Giang A204 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Lê Thị Diễm Thúy A204 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Trương Thị Thùy Trang A204 8h00 ngày 5/8/2017
ThS. Huỳnh Thị Thanh Trang A203 14h30 ngày 5/8/2017

( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT