Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO CHUẨN BỊ XÉT TỐT NGHIỆP 01/2018

Ngày: 12/01/2018

Để tránh tình trạng thiếu xót trong đợt xét tốt nghiệp 01/2018 đối với những sinh viên các Khóa đã ra trường, kính đề nghị các Khoa thông báo hoặc liên hệ những sinh viên thuộc các lớp đã ra trường tiến hành đăng ký xét tốt nghiệp đợt 01/2018 kể từ ngày nay đến 22/01/2018. Đối với các lớp còn hiện tại trường Phòng đào tạo tự xét điều kiện không cần phải đăng ký. Khoa tổng hợp thông tin theo mẫu sau đó gửi về Phòng Đào tạo hạn cuối ngày 22/01/2018, ngoài ra Khoa các khoa phối hơp với Phòng CTCT-CTSV để làm giấy xác nhận không nợ cho sinh viên, kể cả sinh viên các lớp đã ra trường (vì có thể liên quan đến tài chính) Trân trọng

( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT