Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍCH LŨY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Ngày: 26/02/2018

Sinh viên lên Khoa đăng ký học tích lũy học kỳ II 2017-208 trong vòng 2 tuần kể từ 05/03/2018-19/03/2018. Theo mẫu sau:drive.google.com/drive/folders/14yem3yIH_2rWRwC_N0kzcw3XoSnisqRF

( Khoa kế toán )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT