Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO HỌC TÍCH LŨY MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ ANH VĂN CB 2

Ngày: 17/05/2018

 THÔNG BÁO!

Thể theo yêu cầu của các bạn sinh viên tích lũy học phần Tin học đại cương và học phần Anh văn cơ bản 2, Phòng Đào tạo đã trình Hiệu Trưởng duyệt mở lớp học Tin học đại cương và Anh văn cơ bản 2. 

Lịch học Anh văn cơ bản 2 bắt đầu từ ngày 21/5/2018

Lịch học Tin học đại cương bắt đầu từ ngày 28/5/2018

Thời gian nộp lệ phí tích lũy từ ngày 19/5/2018 - 31/5/2018.

 

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT