Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO THỦ TỤC XÉT TỐT NGHIỆP NĂM 2018

Ngày: 13/06/2018

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO THỦ TỤC XÉT TỐT NGHIỆP 

Kính gửi các Khoa, Phòng ĐBCL-CTSV!

Để chuẩn bị cho công tác xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 07/2018, Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Phòng ĐBCL-CTSV phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các lớp chính khóa tại trường: Thông báo sinh viên trực tiếp đến văn phòng Khoa ký xác nhận thông tin IN BẰNG TỐT NGHIỆP của sinh viên (theo yêu cầu của Th Hiệu trưởng)

2. Đối với các lớp đã ra trường: Thông báo sinh viên các Khóa trước đã ra trường đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp (trả nợ hết các học phần tính đến học kỳ II 2017-2018) đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo biểu mẫu, sinh viên trực tiếp điền thông tin vào bảng biểu và ký xác nhận để chịu trách nhiệm về mọi thông tin sai sót (vì nếu sai sót thầy Hiệu trưởng sẽ không cấp lại bằng tốt nghiệp), sinh viên không đăng ký sẽ không được xét tốt nghiệp vì SV học theo tín chỉ nên có thể cải thiện điểm theo yêu cầu của sinh viên.

3. Phòng ĐBCL-CTSV tổng hợp điểm rèn luyện theo fle DS SV TN 07.18 gửi cho Phòng đào tạo trước ngày 20/06/2018

4. Sau khi có điểm Phòng đào tạo sẽ cập nhật và gửi cho Khoa, Phòng ĐBCL-CTSV để thông báo trực tiếp sinh viên phản hồi lại Phòng đào tạo nếu có sai sót

5. Hạn cuối các Khoa nộp lại DS đăng ký xét công nhận tốt nghiệp và Thông tin in bằng tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo là ngày 03/07/2018   

 

 

 

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT