Thông báo từ Khoa Kế toán
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ HÈ VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM

Ngày: 30/06/2018

THÔNG BÁO!

7h30 ngày  08/7/2018 Trường Đại học Quang Trung tổ chức ngày hội việc làm, mời toàn thể sinh viên các lớp tham dự. (Lưu ý: Theo  thông báo từ Phòng Đào tạo và Phòng Công tác chính trị, công tác sinh viên: trong buổi Trường tổ chức ngày Hội việc làm có điểm danh sinh viên tham dự. Sinh viên vắng mặt sẽ bị xem xét trong đánh giá điểm rèn luyện.

Nội dung cụ thể của thông báo mời xem tại đây....>

 THÔNG BÁO NGHỈ HÈ VÀ NGÀY HỘI VIỆC LÀM

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT