Thông báo từ Khoa Kế toán
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7.2018

Ngày: 07/07/2018

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2018.

(Lưu ý: mọi ý kiến thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo trước ngày 10.7.2018)

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT