Thông báo từ Khoa Kế toán
ĐĂNG KÍ TÍCH LŨY HK1 (2018 - 2019)

Ngày: 18/08/2018

 ĐĂNG KÍ HỌC TÍCH LŨY HK1 (2018 - 2019)

Thông báo!

Từ ngày 20/8/2018 Trường Đại học Quang Trung bước vào HK1 năm học (2018 - 2019). Theo Kế hoạch chung của Trường, các lớp Khoa Kế toán bắt đầu học từ tuần 34 (20/8 - 26/8). Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có tích lũy các học phần mà học kỳ này Khoa tổ chức, Khoa Kế toán trân trọng thông báo cho học viên, sinh viên trong Khoa theo dõi thời khoa biểu các lớp, sắp xếp kế hoạch học và trả nợ môn cho phù hợp.

 

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT