Thông báo từ Khoa Kế toán
MỞ LỚP T0ÁN CAO CẤP, VẬT LÝ

Ngày: 15/11/2018

 THÔNG BÁO MỞ LỚP TOÁN CAO CẤP, VẬT LÝ

Theo thông báo của Phòng Đào tạo (ngày 15/11/2018) Trường mở 2 lớp dạy 2 học phần Toán cao cấp và Vật lý. Vì vậy sinh viên nào nợ 2 môn này nhưng chưa đăng kí tích lũy tại Khoa, nhanh chóng lên đăng kí. Nộp tiền lệ phí tích lũy tại phòng Kế hoạch - Tài chính chậm nhất ngày 22/11/2018.

Trân trọng!

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT