Thông báo từ Khoa Kế toán
DANH SÁCH ĐĂNG KÍ TÍCH LŨY NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày: 13/12/2018

THÔNG BÁO HỌC TÍCH LŨY

Theo Thông báo số 50/TB-ĐHQT ngày 04/12/2018 của Hiệu Trưởng về đăng kí học tích lũy học kỳ 1 (2018 - 2019) Trường tổ chức  học  2 môn:

1. Toán cao cấp: học ngày 16/12/2018 (cả ngày)

2. Vật lý: học ngày 21/12/2018.

Sinh viên chưa đăng kí tích lũy và nộp tiền đến phòng KH - TC đăng kí và nộp bổ sung.

Trân trọng!

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT