Lịch thi- Thời khóa biểu
Danh sách phân lớp và lịch học tiếng Anh học kỳ I các lớp khóa 10

Ngày: 21/10/2015

Phòng Đào tạo đã bố trí lịch học tiếng Anh cho các sv khóa 10, các khoa thông báo cho sinh viên biết lịch  Lịch sẽ bắt đầu thứ 5 tuần này.

click vào đường link để xem thông tin chi tiết: daotao.quangtrung.edu.vn/page/home.php 

( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT