Lịch thi- Thời khóa biểu
LỊCH THI HK 2 (2017 - 2018) dự kiến

Ngày: 21/05/2018

Thông báo!

Hiện nay Phòng Đào tạo đã đưa ra kế hoạch thi kết thúc học kỳ 2 (2017 - 2018). Đề nghị các em sinh viên (đặc biệt là các sinh viên tích lũy) kiểm tra xem lịch thi các học phần mình theo học có bị trùng lịch không. Có ý kiến thắc mắc gì, các em báo lại phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 22/5/2018.

Xem tại đây 

LỊCH THI HỌC KỲ (2017 - 2018) dự kiến

( KKT )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT