Thông báo của BGH và Phòng ban
Thông báo của Phòng TC HC Quản trị

Ngày: 09/01/2015

Kính gửi các đơn vị và CBGVNV toàn trường!

Để thuận lợi cho Ban Giám hiệu Nhà trường sắp xếp lịch làm việc, Phòng TCHCQT kính đề nghị các đơn vị và CBGVNV toàn trường gửi cho Phòng TCHCQT (qua mail tochuchanhchinh@quangtrung.edu.vn) bảng đăng ký lịch công tác tuần, lịch đăng ký làm việc với BGH trước 15h00 thứ sáu hàng tuần theo mẫu đính kèm để Phòng TCHCQT tổng hợp trình BGH sắp xếp. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tuần thứ 3 (từ ngày 12/1 - 18/1/2015) của tháng 01/2015. Trân trọng cảm ơn./.

Tải mẫu tại đây

( Phòng TCHC )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT