Thông báo của BGH và Phòng ban
Kế hoạch ôn thi Tin học, tiếng Anh chuẩn đầu ra

Ngày: 10/12/2015

 I. Kế hoạch ôn thi Tin học, tiếng Anh chuẩn đầu ra:

Căn cứ kế hoạch khảo sát chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh vào ngày 26 – 27/12/2015 của Nhà trường.
Phòng Đào tạo thông báo lịch ôn tập như sau:

 1. Ôn tập tiếng Anh:

* Cô Nguyễn Thị Phương Hồng dạy các lớp: K6.102 (73SV) + K6.407 LD (57SV) + K5.101 LD (15SV) vào sáng thứ 7 ngày 12/12/2015, 4 tiết phòng A204 cơ sở 1 phường Nhơn Phú.
* Cô Lưu Thị Mai Thanh dạy các lớp: K6.406 LD (77SV) + K3.406 TD (35SV) + K6.401 LD (31SV) vào chiều thứ 7 ngày 12/12/2015, 4 tiết phòng A204 cơ sở 1 phường Nhơn Phú.
2. Ôn tập Tin học: (Phòng máy nhà B, cơ sở 1 phường Nhơn Phú)
* Chiều thứ 7 ngày 12/12/2015 ôn tập lớp K6.407LD (nhóm 1).
* Sáng chủ nhật ngày 13/12/2015 ôn tập lớp K6.407LD (nhóm 2).
* Chiều chủ nhật ngày 13/12/2015 ôn tập lớp K3.406TD.
* Sáng thứ 2 ngày 14/12/2015 ôn tập lớp K6.102 (nhóm 1).
* Chiều thứ 2 ngày 14/12/2015 ôn tập lớp K6.102 (nhóm 2).
* Chiều thứ 7 ngày 19/12/2015 ôn tập lớp K6.401LD.
* Sáng chủ nhật ngày 20/12/2015 ôn tập lớp K6.406LD (nhóm 1).
* Chiều chủ nhật ngày 20/12/2015 ôn tập lớp K6.406LD (nhóm 2)
Những sinh viên thi lại chuẩn đầu ra phải nộp lệ phí ôn và thi 100.000 đồng/1 môn/1 sinh viên.
Các Khoa thông báo cho sinh viên những lớp trên và các sinh viên còn nợ chuẩn đầu ra Tin học, tiếng Anh của Khoa mình tham gia ôn tập đầy đủ và đúng thời gian quy định.
( Admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT