Thông báo của BGH và Phòng ban
Thông báo về việc cấp phát bằng chính tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6,7/2016

Ngày: 13/06/2016

 Phòng Đào tạo thông báo về việc cấp phát bằng chính tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt tháng 6,7/2016 như nội dung ở dưới. Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp tải về tại đây.

Xem chi tiết thông báo tại đường link bên dưới

qtu.edu.vn/daotao/page/home.php

( admin )
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT